การสร้างแบรนด์โซนิค

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์โซนิคและนําเสนอ DNA เสียงการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อส่งมอบเอกลักษณ์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจําในที่สุด

งานของเรา

เคซิมพตา

ทีวี G4

เวียสท์

SWR1

แชทกับเรา